Obsazení

DIRIGENTI

 


MgA. Petr HOSTINSKÝ *1979

Absolvent Konzervatoře Pardubice ve hře na varhany (Václav Uhlíř) a dirigování (Vlastislav Novák)

Absolvent Akademie múzických umění v Praze ve hře na varhany (Jan Hora)

Spolupracuje s pardubickým dětským sborem Iuventus Cantans, Jabloneckým dětským sborem a Bohemiachorem.

Martin KUDRNA, DiS.  *1992

 

Absolvent konzervatoře Pardubice, varhany (J. Rafaja)

  

.SOPRÁN

 

 

MgA. Helena HOZOVÁ *1986

 

Absolventka Konzervatoře v Pardubicích v oboru sólový zpěv (Bc. Martina Forštová)

Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru sólový zpěv (prof. J. Jánská)

Mgr. Veronika NĚMCOVÁ *1990

Absolventka  Univerzity Hradec Králové (učitelství sólového zpěvu pro ZUŠ)

studentka Konzervatoře Pardubice - zpěv (MgA. Radka Rubešová)Mgr. Alena TUČKOVÁ *1965

 

Absolventka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zpěv soukromě (František Bartůněk)

Kateřina ŠTURMOVÁ *1998

Studentka Konzervatoře Pardubice - zpěv (Hana Medková)

  

MEZZOSOPRÁN

 

MgA. Radka RUBEŠOVÁ *1985

Absolventka Konzervatoře v Pardubicích v oboru sólový zpěv (Bc. Martina Forštová)

Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru sólový zpěv (Doc. Marta Beňačková)

Zuzana HÁTLOVÁ, DiS. *1989

 

Studentka Konzervatoře v Pardubicích v oboru sólový zpěv (Bc. Martina Forštová)

Studentka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru sólový zpěv (Doc. Marta Beňačková)

Marta Kolesnik *1995

 

Studentka Konzervatoře v Pardubicích v oboru sólový zpěv (Radka Rubešová)

 

Mgr. Michaela LUDVÍKOVÁ *1973

 

Absolventka Konzervatoře v Pardubicích v oboru sólový zpěv

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

 

ALT

 

 

Mgr. Karla VONDRUŠKOVÁ *1983

 

Absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové v oboru hudební výchova a biologie

Studentka Konzervatoře Pardubice v oboru sólový zpěv (Bc. Martina Forštová)

 

 

Kristýna PLICKOVÁ, DiS. *1990

 

Studentka Konzervatoře Pardubice ve hře na Klarinet (MgA Zdeněk Seidl)

Klarinet

  

TENOR

 

 

Marek HERGOVITS *1974

 

Zpěv soukromě (Josef Línek)

Ing. Ondřej Míča *1987

Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

Konzervatoř Pardubice - zpěv (E. Adlerová, J. Chaloupková)

  

BAS

 

 

Ing. Zbyněk ONDROUŠEK, Dipl. um. *1976

 

Absolvent Fakulty ekonomických studií VŠFS v Praze 

Absolvent Konzervatoře Pardubice v oboru sólový zpěv (Svatava Šubrtová)

Housle


 

Bc. František JEHLÍK *1974

 

Absolvent Konzervatoře Pardubice ve hře na fagot (Jan Valter)

Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.

Zpěv soukromě (Lukáš Hynek-Krämer)

Fagot 


 

Ing. Bronislav VÁVRA *1957

 

Organizační vedoucí ReBelcanta

Absolvent VŠCHT v Pardubicích

Zpěv soukromě (Svatava Šubrtová, Martin Bárta)

Kytara

 

 

Aktuality

ReBelcanto 30 let ReBelcanto 30 let

Slavnostní koncert k 30. výročí vzniku souboru

Více